KIEROWNICTWO - Kierownictwo - KPP w Brodnicy

Kierownictwo

KIEROWNICTWO

Komendant Powiatowy
Policji w Brodnicy
insp. Jarosław Nowatkowski
 

Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego
Policji w Brodnicypodinsp. Tomasz Skoneczka
Podinspektor Tomasz Skoneczka, służbę w Policji rozpoczął w maju 1999 roku w Nowym Mieście Lubawskim. Tam, do czerwca 2001 roku, pracował w Ogniwie Patrolowo-Interwencyjnym, po czym został mianowany aplikantem Zespołu Dochodzeniowo-Śledczego i funkcję tą sprawował przez kolejne 5 lat. Od 2006 roku  pełnił obowiązki Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim. W dniu 14 maja 2013 roku został mianowany na Pierwszego Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Brodnicy.

 
Autor: Stanisław Michałowski
Publikacja: Stanisław Michałowski