KIEROWNICTWO - Kierownictwo - KPP w Brodnicy

Kierownictwo

KIEROWNICTWO

Data publikacji 18.09.2015

Komendant Powiatowy
Policji w Brodnicy
podinsp. Tomasz Skoneczka
 
Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Brodnicy
podinsp. Krzysztof Grugiel
 

 
 

 
Autor: Stanisław Michałowski
Publikacja: Stanisław Michałowski