STRUKTURA KPP - Struktura - KPP w Brodnicy

STRUKTURA KPP

Struktura Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy

Komendant Powiatowy Policji w Brodnicy:
insp. Jarosław Nowatkowski 
tel. sekret. 564914205

Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Brodnicy
podinspektor Tomasz Skoneczka  
tel. sekret. 564914205


Wydział Kryminalny KPP Brodnica
Naczelnik Wydziału Kryminalnego:
p.o. asp. sztab. Mariusz Jarzynka
tel. sekret. 564914214

Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego:
p.o. asp. sztab. Marcin Stefański
tel. sekret. 564914214
 

 
Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego KPP Brodnica

Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego:
podinspektor Dariusz Rutkowski
tel. sekret. 564914280

Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego:
p.o. podkom. Krzysztof Miłek
tel. sekret. 564914280

Kierownik Referatu Ruchu Drogowego WPiRD:
podkom. Mariusz Wojciechowski
tel. 564914233

Kierownik Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego WPiRD:
asp. Robert Talaśka
tel. 564914227
 
Kierownik Rewiru Dzielnicowych
asp. sztab. Janusz Kwiatkowski
tel. 564914250
 

 
Jednoosobowe Stanowisko do spraw Prasowo Informacyjnych

Oficer Prasowy KPP Brodnica
st. asp. Agnieszka Łukaszewska
tel. 564914202
 

 
Zespół Kadr i Szkolenia i Prezydialny
 
Specjalista
Dorota Sinoracka
tel. 564914236
 

Zespół Administracyjno Gospodarczy
 
Specjalista
Beata Walasek
tel. 564914232
 

 
Zespół do spraw Łączności i Informatyki
 
Specjalista
Wiesław Florek
tel. 564914207
 

 
 
 
 
 
 
 
Autor: Stanisław Michałowski
Publikacja: Stanisław Michałowski