Wiadomości

Brodnicka policjantka wzięła udział w Międzynarodowy Seminarium IPA w Dublinie

Data publikacji 28.10.2019

Mł.asp. Sylwia Aleksandrowicz w ramach programu Placement programme, realizowanego przez International Police Association (IPA) – Międzynarodowe Stowarzyszenie Policjantów, w dniach 13-20 października 2019 roku, wzięła udział w Międzynarodowym Seminarium Policji w Dublinie.

Brodnicka policjantka mł.asp. Sylwia Aleksandrowicz w dniach 13-20 października,  uczestniczyła w Międzynarodowym Seminarium Policji w Dublinie, którego tematyka dotyczyła: Działań Policji w przypadku zaistnienia masowego zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego na skutek ataku terrorystycznego. Udział w cyklu wykładów i ćwiczeń  miało miejsce w siedzibie obrony cywilnej w Ratra House, Phoenix Park w  Dublinie. Uczestnikami seminarium byli funkcjonariusze z Irlandii, Anglii, Austrii, Szwajcarii, Niemiec, Szwecji oraz Australii. Celem seminarium było zwiększenie świadomości i utrwalenie podstawowych umiejętności policjanta tzw. „ pierwszej linii” niezbędnych do podjęcia właściwych działań w czasie stresującego i nieprzewidywalnego zdarzenia jakim jest masowe zagrożenie życia i zdrowia ludzkiego.

Uczestnicy seminarium  zostali zapoznani z wybranymi doświadczeniami policjantów podejmujących działania w czasie ataków terrorystycznych na terenie Europy. Omówiono taktykę działania jak i wyposażenie policjanta, które mogą znacznie ułatwić i usprawnić działanie jego i innych służb ratowniczych na miejscu zdarzenia. Poruszono  kwestię właściwej komunikacji policjanta zwłaszcza ze stanowiskiem kierowania.

Zostało przeprowadzone szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej, oraz certyfikowane szkolenie z zakresu rozpoznawania i postępowania w przypadku wystąpienia epilepsji. Ponadto, policjanci wysłuchali ekspertów w dziedzinie radzenia sobie ze stresem w trakcie krytycznego zdarzenia masowego, jak i po nim. Cykl wykładów i ćwiczeń zakończony został sprawdzianem praktycznym polegającym na udziale w symulacji zdarzenia masowego niosącego zagrożenie dla życia i zdrowia wielu osób. Pozwoliło to nie tylko na utrwalenie zdobytej wiedzy ale także na porównanie praktyk policyjnych stosowanych w różnych krajach.

Ponadto, uczestnicy seminarium zwiedzając siedziby Policji w Dublinie, mieli okazję zapoznać się strukturą organizacyjna Policji oraz zasadami działania poszczególnych wydziałów Policji w Irlandii. Dzięki uprzejmości członków IPA Ireland, mieli także okazję zwiedzić miasto Dublin, odwiedzić Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej w Dublinie  oraz poznać malownicze okolice Wicklow oraz Blackstone.

Odbycie stażu i udział w seminarium brodnickiej policjantki w Irlandii było ważnym doświadczeniem. Zdobyta wiedza i umiejętności oraz nawiązane kontakty z pewnością będą bardzo przydatne w pełnieniu dalszej służby.

Publikacja: Agnieszka Łukaszewska
  • Brodnicka policjantka z policjantami innych krajów
  • Brodnicka policjantka z policjantami innych krajów
  • Brodnicka policjantka z policjantami innych krajów
  • Brodnicka policjantka z policjantami innych krajów