Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa w powiecie brodnickim - Wiadomości - KPP w Brodnicy

Wiadomości

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa w powiecie brodnickim

Data publikacji 25.11.2019

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jest narzędziem, które służy społeczeństwu do wskazywania miejsc wymagających interwencji Policji. W powiecie brodnickim, od początku istnienia Mapy, czyli od września 2016r. mieszkańcy wskazali policjantom 1519 miejsc, które uważają za zagrożone.

Od września 2016 roku uruchomione zostało narzędzie służące Policji do współpracy ze społeczeństwem. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, bo o niej mowa stworzona została do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. Dzięki niej wszyscy obywatele, mogą zgłaszać Policji miejsca, które według nich są zagrożone.

Są to np. miejsca,  gdzie  kierujący nie stosują się do przepisów ruchu drogowego,  nieprawidłowo parkują, gromadzi się młodzież, która zakłóca porządek  lub w którym miejscu jest złe oznakowanie dróg i należy interweniować żeby poprawić infrastrukturę drogową.

Od  chwili uruchomienia Mapy, czyli od września 2016 roku naniesionych zostało ponad  1519 takich miejsc ( 2019 r.- 553). Policjanci weryfikują wszystkie zgłoszenia. Najwięcej zgłoszeń dotyczy: przekraczania dozwolonej prędkości, spożywania alkoholu w  miejscach publicznych, parkowania pojazdów w miejscach niedozwolonych, nielegalnych rajdów samochodowych oraz niewłaściwej infrastruktury drogowej. Do naniesionego zagrożenia, jest możliwość dołączania zdjęć np. nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów, czy też innych zagrożeń.

„Mapa” jest dostępna na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy, a jej obsługa jest bardzo prosta i intuicyjna.

Zachęcamy do korzystania z Mapy.

Przypominamy, że Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa nie służy do zgłaszania interwencji,  które potrzebują natychmiastowej obsługi. W takich przypadkach należy kontaktować się bezpośrednio z dyżurnym Policji.

Publikacja: Agnieszka Łukaszewska