Pomóżmy bezdomnym i potrzebującym przetrwać zimę - Wiadomości - KPP w Brodnicy

Wiadomości

Pomóżmy bezdomnym i potrzebującym przetrwać zimę

Data publikacji 28.11.2019

Brodniccy policjanci jak co roku w okresie jesienno-zimowym, zwracają szczególną uwagę na osoby bezdomne i potrzebujące pomocy. Funkcjonariusze sprawdzają pustostany, altanki i ogródki działkowe. W tych właśnie miejscach najczęściej znajdują schronienie osoby bezdomne. Działania służb mają zapobiec zamarznięciu osób bezdomnych. Policjanci apelują, aby zwracać uwagę na osoby bezdomne, pod wpływem alkoholu i potrzebujące pomocy.

Okres jesienno – zimowy to czas, kiedy policjanci szczególną uwagę kierują na osoby bezdomne. Coraz niższe temperatury stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia tych osób, dlatego brodniccy policjanci, sprawdzają miejsca, w których mogą szukać schronienia osoby bezdomne. Stróże prawa wzięli „pod lupę”  opuszczone budynki, ogródki działkowe i altany. Aby się rozgrzać, często osoby bezdomne rozpalają w takich miejscach ognisko, co jest bardzo niebezpieczne. Na niebezpieczeństwo wychłodzenia narażone są również osoby nietrzeźwe. Nie bądźmy obojętni, wobec osób, które mogą potrzebować naszej pomocy.

Pamiętajmy, że przebywanie na zewnątrz w czasie niskich temperatur w stanie nietrzeźwości stanowi duże niebezpieczeństwo. Apelujemy, aby nie przechodzić obojętnie obok osób, które  znajdują się pod działaniem alkoholu w czasie niskich temperatur. Organizm osób w stanie nietrzeźwości dużo szybciej traci ciepło.  Nie pozwólmy aby człowiek leżący na przystanku lub ulicy stracił życie. Reagujmy i powiadamiajmy o tym odpowiednie służby! To może  uratować ludzkie życie.

Każdą napotkaną bezdomną osobę policjanci informują o możliwości spędzenia najzimniejszych miesięcy w roku w noclegowni oraz o możliwości skorzystania z pomocy Ośrodków Pomocy Społecznej.

Istnieje również możliwość informowania policjantów o miejscach gromadzenia się osób bezdomnych poprzez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Informujmy Policję, Straż Miejską, MOPS, GOPS o wszystkich przypadkach osób starszych czy bezdomnych i pod wpływem alkoholu, którym mogą zagrażać niskie temperatury.

 

Publikacja: Agnieszka Łukaszewska