„Świeć przykładem”-działania brodnickich policjantów - Wiadomości - KPP w Brodnicy

Wiadomości

„Świeć przykładem”-działania brodnickich policjantów

Data publikacji 17.11.2017

Brodniccy policjanci, dzisiaj (17.11.) w godz. 5:00-9:00 i 16:00-20:00 prowadzą działania pn.”Świeć przykładem”. Akcja edukacyjno- informacyjna przygotowana jest przez Policję , Episkopat Polski oraz Polską Radą Ekumeniczną. Funkcjonariusze podczas służby, rozmawiają z pieszymi uczestnikami ruchu drogowego o tym, jak ważne jest być widocznym na drodze, a kierowcom przypominają o tym, aby przestrzegali przepisów ruchu drogowego wobec pieszych.

 

Dzisiaj (17.11.) w godz. 5:00-9:00 oraz 16:00-20:00 brodniccy policjanci prowadzą wzmożone działania pn. „Świeć przykładem”. Akcja edukacyjno- informacyjna przygotowana jest przez Policję , Episkopat Polski oraz Polską Radą Ekumeniczną. Funkcjonariusze podczas pełnionej służby, rozmawiają z pieszymi uczestnikami ruchu drogowego o tym, jak ważne jest, aby byli widoczni na drodze. Policjanci zwracają uwagę na wykroczenia popełniane przez pieszych uczestników ruchu drogowego ale również przez kierujących, którzy popełniają wykroczenia wobec pieszych.

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym piesi, którzy poruszają się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym są obowiązani używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu. Prawidłowo noszone odblaski mogą uratować życie pieszym. Element odblaskowy powinien być umieszczony w takim miejscu, aby był zauważalny dla kierujących pojazdami.

Akcje profilaktyczne prowadzone przez brodnickich policjantów, mają na celu podniesienie świadomości uczestników ruchu drogowego, kształtowanie postaw i odpowiednich zachowań na drodze. Okres jesienno-zimowy, jest okresem w którym z dnia na dzień zmieniają się warunki atmosferyczne. Dlatego też ważne jest, aby w tym czasie, kiedy szybciej zapada zmrok, zadbać o swoją widoczność na drodze.

Publikacja: Agnieszka Łukaszewska