Brodniccy policjanci podsumowali 2017 rok. - Wiadomości - KPP w Brodnicy

Wiadomości

Brodniccy policjanci podsumowali 2017 rok.

Data publikacji 11.01.2018

Wczoraj (10.01.) w Komendzie Powiatowej Policji w Brodnicy odbyła się odprawa służbowa podsumowująca pracę brodnickich policjantów w 2017 roku. W odprawie uczestniczył Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy insp. Mirosław Elszkowski oraz zastępca Starosty Brodnickiego Pan Mariusz Klonowski, Burmistrz Brodnicy Pan Jarosław Radacz, Burmistrz Miasta i Gminy Górzno Pan Tomasz Kinicki, zastępca Prokuratora Rejonowego Pan Leszek Rupiński, Wójt Gminy Brodnica Edward Łukaszewski, przedstawiciel Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Pan Dariusz Góralski oraz wójtowie gmin powiatu brodnickiego, kierownictwo brodnickiej jednostki, policjanci i pracownicy cywilni Policji. Podczas spotkania omówiono wyniki pracy brodnickich policjantów za rok 2017.

Wczoraj (10.01.) w Komendzie Powiatowej Policji w Brodnicy, odbyła się odprawa służbowa, podsumowująca wyniki osiągnięte przez brodnickich funkcjonariuszy w ubiegłym roku. W odprawie uczestniczył Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzki Policji w Bydgoszczy insp. Mirosław Elszkowski oraz zastępca Starosty Brodnickiego Pan Mariusz Klonowski, Burmistrz Brodnicy Pan Jarosław Radacz, Burmistrz Miasta i Gminy Górzno Pan Tomasz Kinicki, zastępca Prokuratora Rejonowego Pan Leszek Rupiński, Wójt Gminy Brodnica Edward Łukaszewski, przedstawiciel Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Pan Dariusz Góralski oraz wójtowie gmin powiatu brodnickiego, kierownictwo brodnickiej jednostki, policjanci i pracownicy cywilni.

Uroczyste spotkanie rozpoczęło się od złożenia meldunku Pierwszemu Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy przez zastępcę Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego podkom. Krzysztofa Miłek.

Podczas odprawy Komendant Powiatowy Policji w Brodnicy insp. Jarosław Nowatkowski podsumował pracę policjantów pionu kryminalnego i prewencji w roku 2017. Omówił zadania jakie mieli do realizacji funkcjonariusze w minionym roku, stopień ich realizacji oraz przedstawił najważniejsze zadania na bieżący rok. Komendant Nowatkowski podziękował władzom miasta i powiatu za współpracę i wsparcie , jakie otrzymują brodniccy policjanci, podziękował swoim policjantom oraz pracownikom komendy za dobrą pracę. Do podziękowań dla policjantów, przyłączyli się również zaproszeni na tą uroczystość goście.

Głos zabrał także Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy insp. Mirosław Elszkowski, który również odniósł się do wyników osiągniętych przez brodnickich policjantów, podziękował za wkład i zaangażowanie funkcjonariuszy, życzył sukcesów na obecny rok.

asp.sztab.Kamiński Roman

p.o.Oficer Prasowy

KPP w Brodnicy

 

Publikacja: Agnieszka Łukaszewska