Wiadomości

„Przyjazny Dzielnicowy”- II edycja konkursu. Zgłoś dzielnicowego z powiatu brodnickiego

Data publikacji 16.05.2018

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy ogłosiła II edycję konkursu pt. „Przyjazny Dzielnicowy” mający na celu wyróżnienie dzielnicowych, którzy w ocenie społecznej wykazują się szczególnym zaangażowaniem i profesjonalizmem. Założenia konkursu wpisują się w cele programu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pn. „Dzielnicowy bliżej nas”. Zachęcamy do zgłaszania dzielnicowych z powiatu brodnickiego, którzy zdaniem Państwa zasłużyli na wyróżnienie.

„Przyjazny Dzielnicowy” to II edycja konkursu ogłoszonego przez Komendę Wojewódzką Policji w Bydgoszczy. Celem konkursu jest wyróżnienie dzielnicowego, który w ocenie lokalnej społeczności wykazuje się szczególnym zaangażowaniem i profesjonalizmem zawodowym, co przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa lub rozwiązania problemu społeczności, a także dzielnicowych wyróżniających się szczególna empatią i zaangażowanych w pomoc osobom w trudnych sytuacjach życiowych. Założenia konkursu wpisują się w cele programu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pn. „Dzielnicowy bliżej nas”.

Zgłoszenia do konkursu może dokonać osoba, instytucja lub organizacja. Zgłoszenie powinno dotyczyć indywidualnego dzielnicowego obecnie pełniącego służbę w jednostce Policji zlokalizowanej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Dzielnicowych można zgłaszać:

-drogą elektroniczną przesyłając zgłoszenie na adres e-mail: przyjazny.dzielnicowy@bg.policja.gov.pl

-listownie na adres: Wydział Prewencji, Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy, ul. Aleja Powstańców Wielkopolskich 7, 85-090 Bydgoszcz

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

-imię i nazwisko dzielnicowego,

-jednostka, w której służy zgłaszany dzielnicowy ( nazwa i miejscowość),

-imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer telefonu osoby zgłaszającej w celu możliwości weryfikowania zgłoszenie,

-opis zdarzenia, problemu, działalności dzielnicowego na rzecz zgłaszającego lub społeczności lokalnej.

 

Zgłoszenia do konkursu będzie można przesyłać od 15 marca 2018 roku do 1 lipca 2018 roku. Ogłoszenie wyników nastąpi 9 lipca 2018 na stronie internetowej organizatora.

 

Zachęcamy do zgłaszania dzielnicowych z terenu powiatu brodnickiego.

Publikacja: Agnieszka Łukaszewska