Wiadomości

„Rowerzyści” -podsumowanie policyjnych działań na terenie powiatu brodnickiego

Data publikacji 04.10.2018

Brodniccy policjanci wczoraj (3.10.) przeprowadzili wzmożone działania pod kątem bezpieczeństwa rowerzystów. W trakcie tych jednodniowych działań, policjanci zwracali szczególną uwagę na wykroczenia popełniane przez rowerzystów oraz innych uczestników ruchu drogowego, którzy popełniają wykroczenia wobec rowerzystów.

 

Brodniccy policjanci przeprowadzili wczoraj (3.10.) wzmożone działania pn. „Rowerzyści”. Podczas kontroli tych uczestników ruchu drogowego, funkcjonariusze zwracali szczególną uwagę na stan techniczny jednośladów, oświetlenie, stan trzeźwości kierujących, na wykroczenia popełniane przez rowerzystów, a także popełniane wobec rowerzystów przez innych uczestników ruchu drogowego. Podczas wczorajszych działań brodniccy policjanci skontrolowali 23 rowerzystów, ujawnili 23 wykroczenia popełnione przez tych uczestników ruchu drogowego i jednego rowerzystę, który jechał po spożyciu alkoholu.

Najczęściej popełnianym wykroczeniem przez rowerzystów to:

-przejeżdżanie przez przejścia dla pieszych,

-nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu,

-nieprawidłowe wyprzedzanie, czy skręcania,

-jazda wzdłuż chodnika,

-wjazd na skrzyżowanie na czerwonym świetle.

Pamiętajmy!

Rowerzyści muszą pamiętać o przestrzeganiu przepisów Prawa o Ruchu Drogowym. Dzieci, które nie ukończyły 10 lat mogą poruszać się po po drodze tylko pod opieką osoby dorosłej. Natomiast po ukończeniu 10 roku życia może jeździć rowerem po drogach po uzyskaniu karty rowerowej.


 

Przypomnijmy! Rower powinien posiadać:

-co najmniej jeden sprawny hamulec,

-dzwonek lub sygnał dźwiękowy

-z przodu światło pozycyjne barwy białej lub żółtej

-z tyłu światło barwy czerwonej – może być migające

 

Art. 33. Prawo o Ruchu Drogowym, mówi:
1. Kierujący rowerem jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Kierujący rowerem, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

1a. Kierujący rowerem może zatrzymać się w śluzie rowerowej obok innych rowerzystów. Jest obowiązany opuścić ją, kiedy zaistnieje możliwość kontynuowania jazdy w zamierzonym kierunku i zająć miejsce na jezdni zgodnie z odpowiednio art. 33 ust. 1 lub art. 16 ust. 4 i 5.

2. Dziecko w wieku do 7 lat może być przewożone na rowerze, pod warunkiem że jest ono umieszczone na dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę.

3. Kierującemu rowerem lub motorowerem zabrania się:
1) jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu, z zastrzeżeniem ust. 3a;
2) jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach;
3) czepiania się pojazdów.

3a. Dopuszcza się wyjątkowo jazdę po jezdni kierującego rowerem obok innego roweru lub motoroweru, jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.

4. (uchylony)

  1. Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem jest dozwolone wyjątkowo, gdy:
    1) opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem;
    2) szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów;
    3) warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła), z zastrzeżeniem ust. 6.

6. Kierujący rowerem, korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

7. Kierujący rowerem może jechać lewą stroną jezdni na zasadach określonych dla ruchu pieszych w przepisach art. 11 ust. 1–3, jeżeli opiekuje się on osobą kierującą rowerem w wieku do lat 10.

 

 


 

 

Publikacja: Agnieszka Łukaszewska