„Dojedź(MY) bezpiecznie do celu” - Wiadomości - KPP w Brodnicy

Wiadomości

„Dojedź(MY) bezpiecznie do celu”

Data publikacji 09.01.2019

Już od poniedziałku 14 stycznia, w naszym województwie dzieci i młodzież rozpoczynają dwutygodniowy zimowy wypoczynek. W związku z tym należy spodziewać się wzmożonego ruchu autobusów przewożących młodzież i dzieci, jak i nasilenia ruchu samochodów osobowych. Brodniccy policjanci w tym czasie prowadzić będą działania o nazwie "Bezpieczne ferie 2019", które wspierane są akcją informacyjno-edukacyjną „Dojedź(MY) bezpiecznie do celu”.

W dniach 14.01.-27.01.2019r. na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, będą przeprowadzone działania „Bezpieczne Ferie 2019”. W tym okresie policjanci będą szczególnie czuwać nad bezpieczeństwem dzieci i młodzieży udających się na wypoczynek.

Policjanci apelują do właścicieli i dyspozytorów autobusów, aby przed wyjazdami zorganizowanymi grup dzieci i młodzieży dokonali przeglądu technicznego pojazdów w stacjach kontroli.

Istnieje również możliwość zgłoszenia, najlepiej z kilkudniowym wyprzedzeniem, przez organizatorów lub inne zainteresowane osoby miejsca i czasu rozpoczęcia przewozów zorganizowanych grup, celem dokonania kontroli przez Policję. Zgłaszać należy do Komend Miejskich/Powiatowych, na terenie których następuje wyjazd. Kompleksowej kontroli poddawany jest zarówno kierowca jak i pojazd.

 

Policjanci szczególną uwagę zwracać będą na:

 • -stan trzeźwości kierowców

 • -braki w wyposażeniu, w tym także dotyczące urządzeń samoczynnie rejestrujące prędkość pojazdu, czas jazdy oraz postoju

 • -prawidłowość oświetlenia pojazdu

 • -urządzenia gaśnicze

 

JEŚLI TWOJE DZIECKO WYJEŻDŻA NA ZORGANIZOWANY WYPOCZYNEK:

-sprawdź, komu powierzasz nad nim opiekę

-ustal wiarygodność organizatora wypoczynku

-sprawdź, jaki są opinie na temat organizatora wypoczynku wśród osób wcześniej korzystających z jego usług

-ustal dokładny adres pobytu dziecka, warunki socjalne, opiekę medyczną oraz program kolonii, obozu itp...

-sporządź dziecku wykaz zabranych przedmiotów, najbardziej wartościowe z nich oznakuj

-przekaż dziecku kartę z adresem domowym i numerem kontaktowym

-porozmawiaj z dzieckiem o różnych sytuacjach w jakich może się znaleźć, poradź mu, jak wtedy należy się zachować

 

PORADŹ DZIECKU, ŻE W KAŻDEJ TRUDNEJ DLA NIEGO SYTUACJI MOŻE SIĘ ZWRÓCIĆ O POMOC DO POLICJI!!!

 

Nie wszystkie dzieci wyjadą na zimowiska. Spora ich część będzie spędzała wolny czas w miejscu zamieszkania. Warto więc, przed feriami przypomnieć najmłodszym podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas poruszania się zimą po drogach i zabaw na podwórku.

 

Bezpieczeństwo na podwórku:

 • ustal z rodzicami obszar na którym możesz się bawić

 • zawsze informuj rodziców o miejscu swoich zabaw np. gdy będziesz chciał iść do kolegi do domu

 • nie oddalaj się zbyt daleko od domu

 • nie baw się w odosobnionych, ustronnych miejscach- jeżeli będziesz potrzebował pomocy, nikt Cię nie usłyszy

 • nie rozmawiaj z osobami których nie znasz, nie bierz od nich słodyczy, zabawek czy pieniędzy

 • nie wsiadaj do obcego samochodu bez wiedzy i zgody rodziców

 

Niebezpieczne zabawy:

 • nie wchodź na plac budowy

 • nie zbliżaj się do wykopów, otwartych studzienek kanalizacyjnych

 • nie baw się w pobliżu rowów, zbiorników wodnych: rzek i jezior

 • nie baw się na torach kolejowych, nie rzucaj kamieniami w pociągi

 • nie baw się na ulicy; nie chodź po krawężnikach, po ulicy nie wolno grać w piłkę

 • nie rzucaj śnieżkami w przejeżdżające pojazdy- możesz spowodować wypadek

 • idąc w pobliżu drogi zachowaj szczególną ostrożność, gdyż droga hamowania pojazdów jest znacznie dłuższa

 • nie zjeżdżaj na sankach z pagórków znajdujących się przy drogach, rzekach- nadjeżdżający samochód może nie zdążyć zahamować w lód na rzece może się załamać

 • zachowaj bezpieczeństwo podczas saneczkowania, np. nie chodź po torze kiedy inni zjeżdżają

 • nie wchodź na lód zamarzniętych jezior, stawów, rzek, wykopów- pod wpływem ciężaru Twojego ciała lód może się załamać

 • ślizgaj się na placach przeznaczonych na ślizgawki i lodowiska

 

 

Pamiętaj!

-informuj zawsze rodziców lub opiekunów -gdzie i z kim wychodzisz i kiedy wrócisz

-nigdy nie oddalaj się z osobami obcymi

-nie otwieraj drzwi mieszkania osobom obcym

-przechodź przez jezdnię w miejscach wyznaczonych

-przy przejściu z sygnalizacją świetlną przechodź tylko przy zielonym świetle

-nie wbiegaj nagle na jezdnię

-nie wskakuj do znajdujących się w ruchu pojazdów komunikacji miejskiej

-unikaj jeżdżenia autostopem

-podczas podróży zwróćcie uwagę na przewożony bagaż

Mamy nadzieję, że skorzystacie Państwo z podanych wskazówek, jak zapewnić bezpieczeństwo dzieciom w trakcie podróży i zimowych zabaw. Pamiętajcie, że wpływ na stan bezpieczeństwa na drogach ma nie tylko Policja lecz w dużej mierze zachowanie wszystkich użytkowników dróg.

 

W okresie ferii zimowych, policjanci nasilą:

-kontrole punktów sprzedaży alkoholu i papierosów pod kątem dostępności do nich osobom poniżej 18 roku życia

-legitymowania nieletnich przebywających w miejscach lub okolicznościach mogących zagrażać ich demoralizacji

-kontrole dyskotek i pubów pod kątem rozprowadzania lub zażywania narkotyków

-kontrole tzw.:dzikich” lodowisk (na zbiornikach wodnych)

Rodzicu, pamiętaj!!!

To my dorośli odpowiadamy za stworzenie bezpiecznego wypoczynku naszym dzieciom!

 

W zastępstwie

mł.asp. Magda Dobrzyńska

Oficer Prasowy

Komendanta Powiatowego Policji w Brodnicy

 

 

Publikacja: Agnieszka Łukaszewska