Konsultacje Społeczne - KPP w Brodnicy

Konsultacje Społeczne

Konsultacje Społeczne

 

 Sprawozdanie z przeprowadzonych KonsultacjiSpołecznych dla Powiatu Brodnica.

  Sprawozdanie z przeprowadzonych KonsultacjiSpołecznych dla miasta Brodnica

  Sprawozdanie z przeprowadzonych KonsultacjiSpołecznych dla miasta i gminy Górzno

  Sprawozdanie z przeprowadzonych KonsultacjiSpołecznych dla miasta i gminy Jabłonowo Pomorskie

  Sprawozdanie z przeprowadzonych KonsultacjiSpołecznych dla gminy Bartniczka

  Sprawozdanie z przeprowadzonych KonsultacjiSpołecznych dla gminy Bobrowo

  Sprawozdanie z przeprowadzonych KonsultacjiSpołecznych dla gminy Brodnica

  Sprawozdanie z przeprowadzonych KonsultacjiSpołecznych dla gminy Brzozie

  Sprawozdanie z przeprowadzonych KonsultacjiSpołecznych dla gminy Osiek

  Sprawozdanie z przeprowadzonych KonsultacjiSpołecznych dla gminy Świedziebnia

  Sprawozdanie z przeprowadzonych KonsultacjiSpołecznych dla gminy Zbiczno

Autor: asp. sztab.Roman Kamiński
Publikacja: Stanisław Michałowski