ZAKAZY W RUCHU DROGOWYM - Zakazy w Ruchu Drogowym - KPP w Brodnicy

Zakazy w Ruchu Drogowym

ZAKAZY W RUCHU DROGOWYM

Uprzejmie informuję, że Minister infrastruktury wydał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie sprawie okresowych ograniczeń zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1968), które weszło w życie 15 października 2019 r. 

 

Zgodnie z wprowadzony zmianami okresowy, „wakacyjny” zakaz ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczanej masie całkowitej przekraczającej 12 ton, z wyłączeniem autobusów, będzie obowiązywał w okresie od najbliższego piątku po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkodach albo piątku, w którym kończą się zajęcia, do ostatniej niedzieli przed rozpoczęciem zajęć dydaktyczno-wychowawczych szkołach: 

1) godzinach 1800-2200 w piątek, 

2) w godzinach 800-1400 w sobota, 

3) w godzinach 800 22 w niedzielę.  

- z uwzględnieniem przypadającego w dniu 15 sierpnia Święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

 

 

Publikacja: Stanisław Michałowski